Når det er snakk om oppussing, er det som regel snakk om mindre endringer i boligen. Dette kan for eksempel være å modernisere boligens uttrykk eller friske opp eksisterende løsninger. Større og mer omfattende endringer, som skifte av vinduer, dører og andre byggearbeider på boligens konstruksjon, går inn under rehabilitering.

Oppussing er tidkrevende å utføre selv. 

Per Kristian Tranberg har kunnskapen og ferdigheter som trengs for å løse de fleste prosjekter:

  • Tilbygg på hus, hytter og garasjer
  • Utskifting av takstein
  • Takløft
  • Oppgradere våtrom
  • Bytte vinduer, isolere, skifte kledning eller rehabilitere eldre hus for å møte dagens moderne standard.